Staat van baten en lasten over de jaren 2022 en 2021

2022 2021
Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten

Omzet shanty-activiteiten
   Sponsoropbrengst stichtingen 15.500
   Organisaties en bedrijven 15.000 0
   Verkoop marketing 0 0
   Opbrengsten staangeld horeca 800 0
   Bijdragen middenstand 250 0
Totaalomzet shanty-activiteiten 31.550  0
Resultaat Horeca 7.707 0
Locatiekosten vast 16.426 0
Locatiekosten variabel 3.416 0
Artistieke kosten 11.970 0
Overige kosten 5.623 1.484
Positief/Negatief saldo 2022/2021 1.822 1.484
39.257 39.257 1.484 1.484