Speciale belastingaftrek voor sponsoren en donateurs

De Stichting Shantyfestival Rotterdam is een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI’s) en is tevens aangemerkt als culturele instelling. Giften aan een culturele ANBI kunnen onder zeer gunstige voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Extra aftrek voor donaties aan culturele instellingen

Per 1 januari 2012 is de nieuwe “Geefwet” van kracht. Daarmee worden voor een periode van vijf jaar de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur gestimuleerd. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling levert een tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

Als partikulier mag U uw gift aan de Stichting Shantyfestval Rotterdam met een multiplier van 25% verhogen. U trekt voor de belasting dus een kwart meer af dan u eigenlijk heeft geschonken. Er geldt hierbij een maximum aan schenkingen van € 5.000,– per jaar en U kunt dus in totaal maximaal € 1.250,– per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000,– per jaar schenkt, dan is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier.

 

Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u in 2014 een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het Shantyfestival Rotterdam. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt ook overwegen om het extra bedrag dat u vanaf 2014 van de fiscus terugkrijgt ook aan ons te schenken.

Rekenvoorbeeld voor partikulieren

U schenkt in 2014: € 1.000,–
Uw aftrekpost is in 2014 dan: € 1.250,–
De fiscale teruggave is bij 52 % tarief dan: € 650,–
U betaalt in feite slechts: € 350,–

 

Verruiming van de aftrekmogelijkheid voor ondernemingen

Als onderneming, die onder de vernnootschapsbelasting vallen, mag U uw gift aan het Shantyfestval Rotterdam met een multiplier van 50% verhogen. U trekt voor de belasting dus de helft meer af dan u eigenlijk heeft geschonken. Er geldt hierbij een maximum aan schenkingen van € 5.000,– per jaar en U kunt dus in totaal maximaal € 1.250,– per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000,– per jaar schenkt, dan is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier.

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012 (in plaats van de tot dan toe geldende 10%) 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000,–. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50% tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2.500,– extra in aftrek worden gebracht.

Voor meer informatie over fiscale aftrekbaarheid van giften kunt u altijd contact opnemen met onze Kees Driesprong via E-mailadres cwdriesprong@cs.com

Rekenvoorbeeld voor ondernemingen

U schenkt in 2014: € 2.000,–
Uw aftrekpost is in 2014 dan: € 3.000,–
De fiscale teruggave is bij 52 % tarief dan: € 1.560,–
U betaalt in feite slechts: € 440,–

 

Uw donatie

U kunt op individuele basis of als bedrijf Vriend, Begunstiger of Beschermer worden van de Stichting Shantyfestval Rotterdam. Een verdere uitleg van de mogelijkheden staat op het tabblad Sponsoring en donaties

Maak uw financiële steun over op rekening 9518762, t.n.v. Stichting Shantyfestival Rotterdam te Rotterdam.

De Stichting Shantyfestval Rotterdam is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en geregistreerd onder no. 812953162

Stichting Shantyfestval Rotterdam,
Postbus  AL Rotterdam
Nederland
 
Bankrekening no. 9518762 t.n.v. Stichting Shantyfestival Rotterdam
IBAN: NL24 INGB xxxxxx               
BIC/SWIFT: INGBNL2A

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!