Balans per 31 december 2020/2019

 

31-12-2020  31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 
Omschrijving activa  passiva activa passiva
Vlottende middelen
Debiteuren   8.000
Liquide middelen 880 2.714
   – ING/Regiobank betaalrekening
   – Regiobank spaarrekening 20.000 0
20.880 2.714
Eigen vermogen
   – Stichtingsvermogen 8.189 9.674
Vooruit ontvangen
   – Sponsoring 2021 12.000
Kortlopende schulden
   – Overige schulden 691 1.040
20.880 10.714 20.880 10.714