Balans per 31 december 2022 en 31 december 2021

 

31-12-2022  31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021 
Omschrijving activa  activa passiva passiva
Vlottende middelen
Debiteuren  
Liquide middelen
   – ING/Regiobank betaalrekening 1.519 197
   – Regiobank spaarrekening 4.000 20.000
5.519 20.197
Eigen vermogen
   – Stichtingsvermogen 10.019 8.197
Vooruit ontvangen
   – Sponsoring 2021 12.000
Vorderingen
   – Te vorderen overige 4.500
10.019 20.197 10.019 20.197