Balans per 31 december 2021/2020

 

31-12-2021  31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 
Omschrijving activa  passiva activa passiva
Vlottende middelen
Debiteuren  
Liquide middelen
   – ING/Regiobank betaalrekening 197 880
   – Regiobank spaarrekening 20.000 20.000
20.197 20.880
Eigen vermogen
   – Stichtingsvermogen 8.189 8.189
Vooruit ontvangen
   – Sponsoring 2021 12.000 12.000
Kortlopende schulden
   – Overige schulden 691
20.197 20.880 20.197 20.880