Balans per 31 december 2023 en 31 december 2022

 

31-12-2023 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2022 
Omschrijving Activa  Activa Passiva Passiva
Vlottende middelen
Debiteuren   18.750
Liquide middelen
   – ING/Regiobank betaalrekening 0 1.519
   – Regiobank spaarrekening 1.809 4.000
1.809 5.519
Eigen vermogen
   – Stichtingsvermogen 5.110 10.019
Vorderingen
   – Debiteuren 4.500
Schulden kort
      Crediteuren 10.449
      Overige schulden 5.000
15.449
20.559 10.019 20.559 10.019