Shanties zingen is Immaterieel Erfgoed

Het voltallige bestuur van ShantyNederland is erg blij jullie te kunnen berichten dat afgelopen woensdag 11 juli 2018 de erkenning dat “SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst zijn bijgeschreven.
De Nationale Pers heeft van het Kenniscentrum die de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland, conform de richtlijnen van het UNESCO verdrag, bewaakt op 11 juli j.l. hierover bericht gehad.

Het bestuur van SN is blij dat dit na jaren van inspanningen en het herhaaldelijk schrijven van nieuwe erfgoedzorgplannen de toetsingscommissie dit heeft gehonoreerd.

Wat betekent dit voor onze aangesloten koren en festivals:
Wij zijn dus niet meer bezig met het zingen van ‘oubollige’ zeemansliedjes, maar wij zijn bezig met het vertolken van Maritiem Cultureel Erfgoed.
Shanties zingen is een traditie die zijn oorsprong heeft in de oude zeilvaart en wordt door de haast 400 aangesloten koren bij ShantyNederland breed gedragen.
Shanties zingen is een levend erfgoed dat door de jaren heen met zijn tijd is meegegaan.
Het werken aan meerstemmigheid, close-harmony zingen, het arrangeren en het bespelen van diverse instrumenten draagt bij aan het actueel houden en toekomst geven van deze traditie.

Het bestuur van ShantyNederland is blij met festivals zoals het Shantyfestival Rotterdam waar de brede Internationale inzet van jongere shanty zangers en zangeressen een podium krijgen, waardoor het zingen van shanties een levende traditie zal blijven.
ShantyNederland hoopt dat opdrachtgevers zoals fondsen, stichtingen, gemeentes en organisatoren van festivals, deze erfgoed erkenning als een waardevolle toevoeging zal zien.