De totstandkoming van het Shantyfestival Rotterdam

Sinds 2003 is onze stichting werkzaam als organisator van het internationale Shantyfestival Rotterdam. In deze stichting nemen deel de verenigingen “Shantykoor Rotterdam” en “Shantykoor Barend Fox” een koor dat voortgekomen is uit de Rotterdamse Brandweer.
 
Ook vanaf 2003 is er steeds weer een festival georganiseerd. De Stichting kan spreken over een succesvolle formule die bestond uit het organiseren van podia rondom de Oude Haven, Wijnhaven en Leuvehaven te Rotterdam.

Door de steeds meer toenemende bebouwing rond de Oude Haven is er vanaf 2013 uitgeweken naar de Leuvehaven. Rond de Leuvehaven zijn een aantal podia buiten opgesteld met enige bescherming tegen weersinvloeden. De festivaltent op Plein 1940 (aan de kop van de Leuvehaven) fungeert als hoofdlocatie. Hier is een groot podium voor de optredens en bij dit podium wordt zorg gedragen dat de geluidskwaliteit en de belichting optimaal is. Wel kan gezegd worden dat de stichting heel blij is met de nieuwe locatie vanwege de nautische sfeer in de Leuvehaven en de meer betrokkenheid bij de Wereldhavendagen.

Het tot stand komen van het festival is mogelijk door de medewerking van ongeveer 120 vrijwilligers en bestaat uit het inrichting van de festivaltent, stroomvoorziening, sanitair, horecavoorziening, begeleiding van koren, verzorging van lunchpakketten, aan wettelijke eisen voldoen en nog vele andere activiteiten. Door middel van werkgroepen worden de diverse disciplines georganiseerd. De opbouw en afbouw en het festival neemt 6 dagen in beslag en vraagt veel van onze vrijwilligers, maar desalniettemin staan ze tijdens het festival uit volle borst te zingen. Het bestuur bestaat uit 7 personen. Dit bestuur zal worden bijgestaan door de eerder genoemde werkgroepen.
Dit jaar zal het festival voor de 14e keer worden georganiseerd. Dankzij de steun van een aantal bekende fondsen en plaatselijke organisaties zoals Rotterdam Festivals en sponsors, hierbij te noemen Smit Internationale, Akomar e.a. Door middel flatscreens in de grote tent worden de sponsoren gepresenteerd.

Door het toenemende succes van ons festival komen de koren uit heel het land graag naar Rotterdam. Voor de deelnemende koren en de bezoekers zijn deze dagen een groot feest.
Als organisator proberen wij de werkliederen van weleer te behouden en voor ons nageslacht te bewaren. Door de opzet van ons shantyfestival en de hoge kwaliteitseisen hopen we hieraan te voldoen. Rotterdam is de enige grote stad waar een shantyfestival wordt gehouden.
Mede door de financiele steun van onze sponsoren is de toegang gratis.

Wij nodigen u gaarne uit en verheugen ons op uw komst.

Foto: Frank Koevoets

Stichting Shantyfestival Rotterdam,

TOP