Jaarlijks het Internationaal Shantyfestival Rotterdam

Het jaarlijkse Internationaal Shantyfestival Rotterdam

Ieder eerste volle weekend in september organiseert de Stichting Shantyfestival Rotterdam haar festival. En in 2017 zelfs voor de 15e achtereenvolgende keer. Tot 40 koren en groepen uit binnen- en buitenland zullen hun shanties (werkliederen aan boord uit de tijd van de zeilvaart) en andere zeemansliederen enthousiast ten gehore brengen in een feestelijke omgeving op zeven locaties midden in het oude maritieme hart van Rotterdam en gelijktijdig met de Wereldhavendagen.

We werken nauw samen met vele bedrijven, sponsors, cultuurfondsen en (gemeentelijke) instellingen om dit alles mogelijk te maken. Om enkele voorbeelden te noemen: Gemeente Rotterdam, Rotterdam Festivals, Politie Regio Rijnmond, Brandweer Rotterdam, Maritiem Museum en EHBO Rotterdam- Kralingseveer.

 

Vijf en twintig duizend bezoekers uit Rotterdam en de rest van ons land genieten dan van de (meestal) vrolijke zeemansliederen van weleer die op meerdere podia de hele zaterdag en zondag te horen en te zien zijn. Vele bezoekers hebben ons festival in het verleden ook reeds bezocht en komen terug voor de unieke sfeer en gezelligheid. Het festival vindt hoofdzakelijk rond de Leuvehaven plaats. Op de kop van die haven, direct naast het Maritiem Museum, bevindt zich de grote tent voor ongeveer 600 personen, die als hoofdlocatie fungeert.

  

Op de vrijdagavond zal er weer een daverende openingsavond zijn in die tent. De opening zal om 20.00 uur worden verricht door Burgemeester Achmed Aboutaleb. Speciale gasten zijn er dit jaar weer bij. Ook Shantykoor Barend Fox en Shantykoor Rotterdam, zullen hun steentje bijdragen om deze avond weer onvergetelijk maken.

 

Dankzij de inzet van ongeveer 120 vrijwilligers en de niet aflatende creativiteit van het bestuur en diverse werkgroepen lukt het tot nu toe ieder jaar weer het festival te realiseren. Ook de fondsen en sponsoren zijn uiteraard van enorm belang bij tot het tot stand komen van het festival. Wij zijn trots dat het festival gratis toegankelijk is waardoor iedereen zonder financiële belemmeringen ons mooie festival kan bezoeken.

 

Elk jaar blijkt de bekendheid van ons evenement groter te worden. Inmiddels zijn we niet meer weg te denken bij alle festivals die in de zomer in Rotterdam worden gehouden. Zelfs ‘Lonely Planet’ noemt ons festival bij name als een van de bijzondere evenementen, die van Rotterdam ook een fantastische toeristische stad maakt.

 

Rotterdam is een stad van bouwen, van “handen uit de mouwen” en in 2017 in het bijzonder van “geen woorden maar daden”. In deze geest hoopt onze stichting ook de komende jaren door te kunnen gaan met het organiseren van het Internationaal Shantyfestival Rotterdam. Door ons als sponsor te steunen, door deel te nemen als lid van een koor of groep of door het festival als bezoeker te beleven draagt u hieraan een steentje bij.

TOP